AssessorsRAIMON SERRET SIMÓN

Consultor i assessor expert en àrees comptables, fiscals i organitzatives, especialment en les Petites i Mitjanes Empreses i organismes públics.

Com a tècnic tributari i expert en gestió tributària, es dedica a la planificació fiscal, sent membre de l’Associació d’Experts Comptables i Tributaris. La seva pràctica inclou l’organització i estructuració de complexes operacions empresarials i es troba molt familiaritzat amb els aspectes fiscals derivats del finançament d’actius i operacions de deute, així com també col·labora amb la negociació i implementació de negocis jurídics.

Degut a la seva trajectòria professional, ha abastit un ventall de coneixements sobre les societats mercantils, la forma d’estructurar-les i la gestió de les mateixes, havent arribat a exercir funcions d’assessorament del Gremi de Constructors del Garraf i del Gremi de Detallistes del Garraf, sent cofundador de l’Associació d’Empresaris de la Comarca del Garraf (ADEG).

Compta amb una gran experiència en l’assessorament, des d’un enfocament resolutiu, a empreses i particulars amb un elevat patrimoni, en la planificació del mateix. Treballa regularment prestant un assessorament complert que els hi ajudi a preservar i fer créixer els actius dels seus clients i protegir el seu llegat, això l’ha portat a especialitzar-se en l’assessorament i negociació sobre instruments financers i gestió d’inversions.

Des de fa un temps, ha centrat gran part del seu exercici professional al servei de consultoria, organització i gestió d’ens públics com ara Ajuntaments, mitjançant la constant actualització a través de nombrosos cursos que li permeten la posta al dia d’aquests coneixements.

És soci fundador de CETEB, empresa dedicada a l’organització i assessorament empresarial amb centre de treball a Vilanova i la Geltrú.

Especialitats:

  • Dret fiscal
  • Organització i direcció d’empreses
  • Tècnica i Gestió Tributària
  • Comptabilitat privada i pública
  • Organismes públics

FORMACIÓ
Curs d’Expert en Gestió Pressupostària i Comptable al Sector Públic Local
Títol de Tècnic Tributari (1989)
Màster en Gestió Gerencial (1983/1984)
Escola Universitària de Ciències Empresarials de Barcelona
Escola d’Alts Estudis Mercantils de Barcelona
Nombrosos cursos i seminaris que permeten la posada al dia i que l’activitat de consultor requereix.SUSANA ROMÁN BRAÑA

Empresària especialista en l’assessorament i planificació fiscal tant d’empreses com de persones físiques, residents i no residents, destacant el seu coneixement en matèria de Tributació Internacional a més del Procediment Concursal. La constant renovació en les matèries subjectes a canvis normatius fan d’ella una professional que ofereix una visió més enllà de la tradicional.

Amb la seva jove carrera professional posseeix un ampli coneixement pràctic en matèria de societats mercantils, el que representa un clar avantatge a l’hora de plantejar diferents operacions a les que aquestes es subjecten, així com l’elaboració i resolució dels processos als quals han de sotmetre’s i les obligacions que han de complir, tenint en compte en tot moment la visió emprenedora que l’empara.

Ha treballat en la planificació successòria i gestió d’herències. A més, té facilitat per comprendre i solucionar les vicissituds en la tramitació d’altres negocis jurídics com compravendes, divisions de condomini, divisions horitzontals, entre d’altres.

És sòcia a l’empresa NOVA CETEB, S.L., dedicada a l’organització i assessorament empresarial amb centre de treball a Vilanova i la Geltrú.

Especialitats:

  • Administració Concursal
  • Tributació Internacional
  • Comptabilitat avançada
  • Assessoria fiscal

FORMACIÓ
Màster en Administració Concursal (2014)
Curs d 'Especialització en Comptabilitat Avançada (2010)
Especialització en Tributació Internacional (2010)
Màster en Assessoria Fiscal (2009)
Doble diplomatura en Ciències Empresarials i Graduació Social (2008)
Nombrosos cursos i seminaris que de forma sistemàtica permeten la posada al dia que l’activitat requereix.