Avís

Els informem que aplicant les restriccions del Reial Decret 463/2020 ens veiem obligats a suspendre l’atenció presencial, continuem mantenint l’atenció al client per medis telemàtics així com telefònics.

Benvinguts a CETEB

CETEB es constitueix com una empresa orientada a oferir serveis de tipus fiscals, comptables, mercantils i laborals, tendint a l’assessorament dels empresaris però que també ofereix assessoria de caire legal i servei de tramitació d’escriptures a diversitat de clients.

La seva màxima rau en la eficàcia i eficiència en les seves gestions i procurar el millor per als seus clients, de forma que puguin veure complertes les seves expectatives.