NOTES D'INTERÈSPàgina 9/10
DataTítol
10/09/2015“CÈNTIM SANITARI” O DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS DE L’IMPOST SOBRE VENDES MINORISTES DE DETERMINATS HIDROCARBURS.
29/07/2015LA RESPONSABILITAT PENAL DE LES PERSONES JURÍDIQUES I DELS SEUS ADMINISTRADORS DE FET O DRET
22/07/20152A PART- TIPUS FIXES DE RETENCIÓ - REAL DECRET LLEI 9/2015, DE 10 JULIOL (B.O.E. 11 JULIOL)
16/07/20151A PART - TIPUS FIXES DE RETENCIÓ - REAL DECRET LLEI 9/2015, DE 10 JULIOL (B.O.E. 11 JULIOL)
24/06/2015DIMISSIÓ, SEPARACIÓ I CESSAMENT DELS ADMINISTRADORS SOCIETARIS
12/06/2015CADUCITAT EN ELS PROCEDIMENTS INICIATS D’OFICI PER L’ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA
09/06/2015QUANTIFICACIÓ RENDES DERIVADES DE DEUTE SUBORDINAT O DE PARTICIPACIONS PREFERENTS
18/05/2015ACALARIMENTS SOBRE LA SUSPENSIÓ PROVISIONAL DE LA INSTRUCCIÓ SOBRE LEGALITZACIÓ DE LLIBRES D’EMPRESARIS DE 12 DE FEBRER DE 2015
28/04/2015SUSPENSIÓ PROVISIONAL DE LA INSTRUCCIÓ DGRN 12 FEBRER 2015 - LEGALITZACIÓ TELEMÀTICA DELS LLIBRES Al REGISTRE MERCANTIL (Art. 18 LLEI 14/2013)
27/04/2015ON VAN A PARAR ELS NOSTRES IMPOSTOS?