CETEB:


Des de 1978, CETEB ha ofert als seus clients un servei de qualitat, tenint en compte les innovacions tecnològiques i la formació continuada del seu personal, fet que procura un avantatge en quant la diversitat de serveis que ofereix i el ventall de matèries que abasteix.

El recanvi generacional produït al llarg de l’any 2013 ha fet que poc a poc l’empresa hagi adquirit major potencial qualitatiu, així com que l’enfocament dels serveis prestats esdevingui d’una banda tradicional i, de l’altre, innovadora.

CETEB es composa d’una varietat de professionals que van des d’auditors, passant per consultors fiscals, advocats i economistes fins a graduats socials. La nostra raó de ser rau en la formació continua d’aquests per la posta al dia dels seus coneixements tant a nivell teòric com pràctic.