Serveis d'actuació davant d'administracions públiques

En atenció a la demanda existent actualment, els hi oferim un servei integral en assessorament i gestió de reclamacions de deutes per part de l’Administració que engloben els següents punts:

  • Assessorament i informació prèvia sobre la situació i qualificació del crèdit davant l’Administració.

  • Determinació de l’import a reclamar en concepte d’interessos i indemnització a l’Administració per l’impagament.

  • Confecció de les instàncies personalitzades i presentació de les mateixes davant dels òrgans de registre de l’Ens públic.

  • Seguiment i control del procés de reclamació del deute.

  • Negociació amb l’òrgan públic, en cas de conflictivitat.

  • Assistència legal al procediment contenciós –administratiu.