Investment Advisor / Assessorament d'Inversions estrangeres

Des de CETEB es vol apostar per la inversió en aquest nou departament creat per poder oferir un servei adaptat a les noves necessitats del mercat. Ens movem en un mercat obert, en el qual cada vegada més, les inversions entre diferents països van en augment, i és molt important, poder transmetre uns valors i una cultura comuna. És per això que hem apostat per col·laborar amb persones especialistes en el mercat Rus i de Països de l'Est, que ens volen acompanyar en aquesta nova aventura, que permet obrir un pont fluid de diàleg entre dues economies.

En concret el catàleg d'aquests nous serveis serien:

 • Acompanyament per ingressar al mercat Rus, així com en Països de l'Est (Ucraïna, Bielorússia, Moldàvia, Azerbaidjan, Geòrgia, Kazakhstan i etc.) i així mateix, amb total bidireccionalitat, acompanyament a inversors que vulguin introduir-se al mercat espanyol.

  • Assessorament legal i econòmic de la inversió, atenent a la fiscalitat internacional, inter països.

  • Suport lingüístic (traducció rus / espanyol).

  • Representació de l'Interès de l'inversor / Client en territori dels països enunciats anteriorment.

  • Cerca de contactes comercials i associats.

  • Desenvolupament de totes les tasques de suport necessàries:

   1. Control i gestió d'oficines internacionals juntament amb la direcció

   2. Tasques d'administració (facturació, cobrament, etc.)

   3. Gestió de compres i contractes amb proveïdors

   4. Informes de Comptabilitat

   5. Contactes amb entitats bancàries (finançament)

   6. Gestió de personal

  • Consultes i suport d'obertura i desenvolupament de negocis a Rússia i Espanya; Garantim el servei complet, des de la creació del fons o l'empresa, fins a obrir comptes bancaris, assolir les llicències i certificats i oferir tot el treball administratiu necessari.

  • Consultoria en fiscalitat i comptabilitat russa, així com espanyola.