Serveis mercantils

  • Elaboració de contractes i emissió de dictàmens i informes sobre qualsevol tipus de contracte o informe.

  • Constitució i desenvolupament jurídic de tota mena de societats mercantils, així com la seva dissolució i liquidació.

  • Confecció i preparació de la documentació necessària per diligenciar els llibres obligatoris, comptabilitat i comptes anuals, i tramitació d’aquestes al Registre Mercantil.