Tramitació i gestió d'escriptures

Des de l’òptica més propera a la persona, oferim una sèrie de serveis orientats a la tramitació d’escriptures de diferents àmbits, que engloben:

  • Retirada de les escriptures de la Notaria.

  • Estudi previ de les opcions fiscals que resulten més favorables per al contribuent.

  • Elaboració i tramitació dels impostos corresponents: donacions, successions, transmissions patrimonials oneroses i actes jurídics documentats, entre d’altres.

  • Presentació de l’escriptura als ens necessaris per formalitzar la gestió com ara l’Ajuntament.

  • Liquidació dels impostos davant de l’Oficina del Tresor de la Generalitat.

  • Presentació de l’escriptura per la seva inscripció en el Registre corresponent.