Auditoria

  • Auditoria de comptes anuals.

  • Auditoria de processos dintre de les organitzacions.

  • Assessorament sobre polítiques comptables i mètodes de control.

  • Revisions limitades d’estats financers.

  • Auditories de gestió.

  • Anàlisi d’inversions i estudi d’alternatives de finançament.

  • Assessorament i col·laboració en la creació de departaments d’auditoria interna.