Serveis d'assessoria financera

En ocasió de les decisions que ha de prendre un empresari des del punt de vista de director financer, considerem necessari oferir l’oportunitat de facilitar la gestió d’una sèrie de operacions que de cara a l’estructura empresarial representa un cost excessiu.

  • Planificació Financera a curt i llarg termini.

  • Previsions i pressupostos de tresoreria.

  • Estudi dels fluxos de caixa.

  • Valoració d’empreses i negociacions en la compra/venda de societats.

  • Anàlisi i valoracions de noves inversions.

  • Negociacions amb entitats financeres.

  • Assessorament per a la tramitació de subvencions.