Consultoria i gerència compartida

 • Assessorament en plantejaments estratègics.

 • Anàlisi i disseny de PBN (Quadres de comandament).

 • Assessorament "d’on" i "com" competir.

 • Redissenyar els processos de negoci, potenciant les capacitats dels recursos humans i posant a la seva disposició les tecnologies més avançades.

 • Qualitat total com a eina de gestió.

 • Assessorament en operacions Leveraged buy-out (LBO).

 • Plantejament Managament buy-out (MBO).

 • Assessorament en operacions Leveraged cash-out (LCO).

 • Planificació estratègica.

 • Implantació de les Normes ISO.

 • Implantació del sistema d’autoavaluació de la EFQM.